Brev til Utenriksdepartementet sendt 14.3.2018, purret 27.3.2018 (ikke besvart pr dags dato)

Fra: Flaggfabrikken a.s – Kontor
Sendt: 27. mars 2018 14:46
Til: post@mfa.no
Emne: VS: Problematisk definisjon av fargene i det norske flagg. En henvendelse fra Flaggfabrikken a.s

Hei
Kan noen bekrefte at denne e-posten har kommet fram og at noen vurderer innholdet og vil komme med et svar?

Senest i dag dukket «de problematiske PMS definisjonene» opp ved en henvendelse fra NATO Support and Procurement Agency (NSPA)

Med vennlig hilsen
Per Henrik Langseth Zagar

Flaggfabrikken a.s
Bakkaneveien 24
3267 Larvik
Tlf: (+47) 33 13 96 10
www.flaggfabrikk.no
Foretaksregisteret (VAT): NO 938 734 216 MVA

Fra: Flaggfabrikken a.s – Kontor
Sendt: 14. mars 2018 13:01
Til: ‘post@mfa.no’
Emne: Problematisk definisjon av fargene i det norske flagg. En henvendelse fra Flaggfabrikken a.s

Hei
Jeg går rett på sak og vil komme med følgende «brannfakkel»

UD er kilde til feilinformasjon om de norske fargene og hva de skal være. Definert som PMS fargekoder.
Spesielt for den røde fargen.
Definisjon ifølge UD
Rød PMS 032 U (dette er direkte feil, det er en rød som går mot det oransje spekteret og det er ikke slik vi lager norske flagg pr idag)
Blå PMS 281 U (dette er i og for seg en god definisjon med et stort unntak for «U». U må bort fra definisjonen)

Andre seriøse aktører/nettsider innen vexillologi (flere av utenlandsk opprinnelse) finner sin kildereferanse til sine anbefalinger om hva som er rett og galt med utgangspunkt i UD sine skriverier. Dette resulterer i sirkelreferanser som igjen fører til at det over tid står feil på alle sidene av betydning. Siden UD er en representant fra høyeste hold innen norsk offentlig forvaltning og har stor autoritet når andre søker informasjon, retter de fleste seg etter det som står på UD sine sider, selv om det er feil.

PMS 032 U er en veldig feil beskrivelse av norsk rød. Og siden ingen vil ta en PMS-fargekode å implementere den i flaggloven, så er UDs utsagn om farge bare et utsagn på lik linje med andre forståsegpåere (meg selv inkludert)

Hva er UDs kilde for et slikt utsagn/definisjon av rødfargen?

PMS 032 er i hvert fall ikke noe som hverken Flaggfabrikken a.s eller Oslo Flaggfabrikk har foreslått. Og ingen flagg som produseres av nevnte flaggleverandører har PMS 032 som utgangspunkt.

I tillegg er fargen definert med postfixet «U». Det viser at vedkommende som har skrevet dette ikke har noen forståelse for hva som faktisk er skrevet.

Forslag til løsning:
Jeg vil foreslå at man lager en gruppe der man diskuterer seg fram til hva som bør stå på UDs flaggsider vedr. flaggfarger.

Her bør det ikke bare stå en PMS fargekode og ferdig med det, men det bør forklares litt mer utvidet om farger og det faktum at farger ikke er en eksakt vitenskap, men et kompromiss av forståelse, fargesystemer (definisjoner som f.eks PMS-fargesystemet), trykketeknologi, materialegenskaper til det materialet som det trykkes, kunnskap og erfaring for å nevne noe. Så sirkler man det inn med en anbefaling for hva som er et godt utgangspunkt for norske farger. For det er det dette dreier seg om; et godt utgangspunkt.

Jeg vil gjerne bidra med min forståelse av temaet sett fra en produsent sin side i en slik gruppe.
Jeg vil også foreslå Jan Oskar Engene (en kar som har stor flagginteresse og kunnskap om flagg og ikke representant for en flaggprodusent) som deltager i gruppen.
Noen i UD så klart og evt. Flere som evt. Har noe å bidra med. Jeg kan nevne et par til som er helt uavhengige av Flaggfabrikken a.s, ved behov.

Det trengs en opprydning for det er full forvirring ute og går på nett.

Håper dette kan sette i gang en prosess og meningsutveksling som resulterer i et mer nyansert bilde på fargene i det norske flagget og i hvert fall får bort det jeg anser som feilinformasjonen som ligger ute pr i dag.

Med vennlig hilsen
Per Henrik Langseth Zagar

Flaggfabrikken a.s
Bakkaneveien 24
3267 Larvik
Tlf: (+47) 33 13 96 10
www.flaggfabrikk.no
Foretaksregisteret (VAT): NO 938 734 216 MVA

 

Det er i tillegg til disse e-postene send flere skriv til UD , ført i pennen av Inger-Johanne Due-Andresen. Skrivene er stort sett ignorert av UD og de få svarene som er gitt er knappe og inneholder ingen relevant informasjon om saken og hva UD akter å gjøre eller om de akter å gjøre noe.

 

 

Tilbake til fargene i det norske flagget