Epost: post@flaggfabrikk.no - Telefon: 33 13 96 10 .

Bestillingskjema Norske flagg & vimpler

  • For at din bestilling skal få raskest mulig behandling hos oss er det viktig at du huker av for ønsket flagg og/eller vimpel.

    Vi har satt opp 1 alternativt 2 stk. Trenger dere flere, oppgi dette i tilleggsinformasjonen.

    Ellers må dere velge ønsket forsendelsesmåte og er det informasjon utover dette dere vil meddele er det satt av plass til dette.

    På forhånd takk fra oss i Flaggfabrikken AS.
  • Dette gjelder for bestilling under kr 375,- inkl MVA.
  • Varer som skades eller forsvinner i transport, erstattes med 17 SDR* pr kg brutto godsvekt for transport med bil/jernbane innenlands. Dette er som oftest ikke nok til å dekke varen(es) verdi til det fulle i mange av våre tilfeller. Utover dette må altså varen(e) forsikres særskilt. Flaggfabrikken a.s har ingen forsikringer som dekker utover standard erstatningsplikt hos speditør regulert av Lov om Vegfraktavtaler og NSAB-2000 (Nordisk Speditør Forbunds Alminnelige Bestemmelser) *SDR er en variabel. Pr. 01.03.2014 var denne variabelen = 9.338380. 17 SDR tilsvarer normalt erstattning med ca kr 150-180,- pr kg. http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx
 

Verification